मंगळागौरी

Ticket Purchase

श्रावण आला की मराठी मनात एक वेगळाच उत्साह सळसळतो. पावसाची हलकी रिमझिम, सणवार, हळदीकुंकू, कहाण्या, वैशिष्ट्यपूर्ण खाद्यपदार्थ यांची एकच झिम्मड उडून जाते. प्रत्येक सुवासिनीला ओढ असते ती मंगळागौरीच्या सणाची! देवीची नेटकी पूजा; त्यानंतर झिम्मा, फुगडी, साळुंकी, आगोटे पागोटे, गोफ, गाठोडे, लाट्या बाई लाट्या असे विविध खेळ. काय झाल्या की नाही माहेरच्या आठवणी ताज्या? चला तर मग EBMM च्या मैत्रीणींबरोबर साजरा करूया मंगळागौरीचा सण.

ज्या विवाहितांना मंगळागौरीचे विधिवत पूजन करायचे असेल त्यांनी खालील form भरावा.
आपला पुरोहितांची संपर्क साधून देण्यात येईल. त्यांच्याकडून पूजेच्या साहित्याची यादी मिळेल. दक्षिणा परस्पर पुरोहितांना द्यावी.
Form: https://docs.google.com/forms/d/1FlY0v7icTCxKBBgACdBP2Aau5FDM3a2jPp7b6Dsl-9I/edit

  • २-०० ते ३-३०: देवीची साग्रसंगीत पूजा
  • ३-३० ते ५-३०: खेळ
  • ५-३० ते ६-०० अल्पोपहार

शुल्क: $१०

Ticket Purchase

About Us

East Bay Marathi Mandal is a progressive, cultural, and communal organization. Mandal's vision is to celebrate, promote and preserve the rich Indian heritage by actively engaging our community. We propagate this vision by organizing cultural and creative art events. Our ultimate goal is create a morally strong traditional legacy which encourages our future generations to work toward fulfilling the Mandal’s objectives.

A 501(c)(3) tax-exempt organization. EIN: 47-2966325